Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu moka.pl prowadzony przez FHU MOKA Monika Kacprzak

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego moka.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.moka.pl, prowadzony jest przez firmę

FHU MOKA Monika Kacprzak

z siedzibą Grabówki 238

32-020 Wieliczka

e-mail: biuro@moka.pl

SKLEP STACJONARNY :  ul. Kościuszki 36A/2, 32-020 Wieliczka  (koło Lidla)

NIP: 679-217-78-22 REGON: 120987230

NR KONTA BANKOWEGO:

ING Bank Śląski 83 1050 1445 1000 0092 0611 9753


Nr wpisu do Centralnej  Ewidencji Działalności Gospodarczej 11242/2009 wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Działalność prowadzona jest od 01.09.2009


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep moka.pl prowadzi sprzedaż sprzętu do odbioru telewizji satelitarnej, sprzętu komputerowego i RTV.

Witryna www.moka.pl umożliwia składanie zamówień na towar, gdzie złożenie zamówienia rozumie się jako wyrażenie woli użytkującego witrynę na uzyskanie rezerwacji na towar wyszczególniony w zamówieniu.

Złożenie zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji nie traktuje się jako oferty zakupu bądź przyjęcia zakupu przez moka.pl w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.


KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

DANE OSOBOWE

FHU MOKA ma prawo do przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych przy rejestracji a potrzebnych  do przeprowadzenia procesu sprzedaży i wysyłki towaru zamówionego przez Klienta.

Kupujący akceptując regulamin  wyraził zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych przez FHU MOKA  i jednocześnie ma prawo wglądu do swoich danych  i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002. 101.926)


GWARANCJA I ZWROTY

Wszystkie towary oferowane w sklepie moka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.


Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta) , składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu lub pudełku, z kompletną jego zawartością . Nie dotyczy firm - podmiotów gospodarczych. Nie podlega zwrotowi towar zakupiony w promocji, z przeceny, sprowadzony na zamówienie lub z wyprzedaży oraz przewodów ciętych zgodnie z życzeniem klienta. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. Proszę wcześniej poinformować o chęci zwrotu towaru i podać dane konta, na które mają zostać przelane pieniądze – Wszystkie dokonane wcześniej płatności zostaną zwrócone wraz z wpłaconym kosztem  transportu do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez naszą firmę. W przypadku zwrotu towaru koszt transportu do naszej firmy ponosi Kupujący.


CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej moka.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) . Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Nie wszystkie towary widoczne na stronie internetowej są dostępne w Naszym sklepie „od ręki”. Niektóre są sprowadzane na zamówienie. Może się zdarzyć, że towar jest czasowo niedostępny u producenta/importera lub została ustalona inna cena. W takim przypadku zamawiający jest informowany i warunki dostawy są ustalane indywidualnie.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym moka.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.


ZAMÓWIENIA

Zamówienie w sklepie internetowym moka.pl można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych Naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane i zostanie usunięte przez administratora sklepu www.moka.pl .

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:
biuro@moka.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez nas za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 24 godzin ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez klienta . W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie jego odbioru w sklepie.

W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie lub ważnych przyczyn ekonomicznych)

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

WYSYŁKA

Towar zamówiony w sklepie internetowym moka.pl wysyłamy pocztą kurierską Inpost lub DPD


MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY

W przypadku wyboru przez klienta opcji wysyłki towaru, umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki po uprzednim zbadaniu stanu tej przesyłki przez Klienta.

W przypadku odbioru towaru w sklepie umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury lub paragonu przez sprzedawcę po uprzednim zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza utworzenie w obu przypadku czasowej rezerwacji towaru dla klienta, z której klient może w każdej chwili zrezygnować.

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Kopiowanie informacji, opisów i zdjęć ze strony www.moka.pl do celów innych niż zakup produktów wymaga zgody właściciela serwisu moka.pl, czyli FHU MOKA

ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

 Klient ma prawo odwołać zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy kupna. W celu odwołania zamówienia prosimy wysłanie wiadomości elektronicznej o rezygnacji z zamówienia na adres moka@moka.pl. Jeżeli w ciągu 24 godzin roboczych klient nie otrzyma potwierdzenia z systemu informacji o anulowaniu zlecenia wymagany jest kontakt telefoniczny.


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Czas realizacji zamówienia jest ustalany w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 3 dni roboczych . Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej bądź poczty polskiej , sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 1 dzień roboczy po uprzednim poinformowaniu klienta.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki.

b) poprzez Pocztę Polską – dociera do kilku dni roboczych
b) zamówione towary można też odebrać osobiście pod adresem: ul. Kościuszki 36A/2, 32-020 Wieliczka


PŁATNOŚCI

Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
a) Przez płatności  Imoje zintegrowane ze sklepem moka.pl

b) przez wpłatę na rachunek bankowy firmy FHU MOKA

c) gotówką przy odbiorze towaru

Imoje jest domyślnym systemem płatności.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach


REKLAMACJE:

 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem moka@moka.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:  ul. Kościuszki 36A, 32-020 Wieliczka 
 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
 

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu